ข้อมูลเกม Hunter Soul  Hunter Soul หรือ 猎魂觉醒  (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) สำหรับเกมนี้จะมาในแนว Action Combat แถมยังโดนขนานนามว่าเป็น Monster Hunter เลยทีเดียว โดยผู้เล่นไม่มีคลาส มีอาวุธให้เลือกใช้ 6 ประเภท คือ Greatsword (ดาบใหญ่), Gun Shield (ปืนโลห์), Gauntlet (สนับมือ), Staff (คทา), Bow(ธนู) และ Dual Swords (ดาบคู่) ซึ่งผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนตามความถนัดและความต้องการได้ และออนไลน์พร้อมกันหลายคน 
DOWNLOAD APPS

People

Hunter Soul