ข้อมูลเกม World of Warships Blitz


World of Warships Blitz เป็นเกมแนว Tactical Action Shooting ที่ได้จับเรือรบต่าง ๆ ในช่วงประสงศาสตร์สงครามโลก จาก PC ย่อส่วนลงมือถือให้เล่นได้ทุกที่ พัฒนาและเปิดให้บริการโดย War Gamimg ระบบการเล่นนั้นจะคล้ายกับเวอร์ชั่น PC เพียงแต่ในมือถือจะลดความยุ่งยากซับซ้อนในการบังคับลง และสามารถบังคับปืนใหญ่รองได้ ซึ่งใน PC ปืนใหญ่รองนั้นจะเป็นการยิงแบบอัตโนมัติให้

DOWNLOAD APPS

People

World of Warships Blitz

World of Warships Blitz

ออกทะเลได้ ! World of Warships Blitz เปิดให้บริการแล้ว !

ออกทะเลได้ ! World of Warships Blitz เปิดให้บริการแล้ว !

World of Warships Blitz

เตรียมตัวให้ดี ! World of Warships Blitz ประกาศวันเปิดให้บริการแล้ว !

เตรียมตัวให้ดี ! World of Warships Blitz ประกาศวันเปิดให้บริการแล้ว !

World of Warships Blitz

ออกเรือได้ !! World of Warships Blitz เกมเรือรบชื่อดังจาก PC ย่อส่วนลงมือถือแล้ว !!

ออกเรือได้ !! World of Warships Blitz เกมเรือรบชื่อดังจาก PC ย่อส่วนลงมือถือแล้ว !!