ข้อมูลเกม World of Warships Blitz


World of Warships Blitz เป็นเกมแนว Tactical Action Shooting ที่ได้จับเรือรบต่าง ๆ ในช่วงประสงศาสตร์สงครามโลก จาก PC ย่อส่วนลงมือถือให้เล่นได้ทุกที่ พัฒนาและเปิดให้บริการโดย War Gamimg ระบบการเล่นนั้นจะคล้ายกับเวอร์ชั่น PC เพียงแต่ในมือถือจะลดความยุ่งยากซับซ้อนในการบังคับลง และสามารถบังคับปืนใหญ่รองได้ ซึ่งใน PC ปืนใหญ่รองนั้นจะเป็นการยิงแบบอัตโนมัติให้

DOWNLOAD APPS

People

World of Warships Blitz

World of Warships Blitz

ออกเรือได้ !! World of Warships Blitz เกมเรือรบชื่อดังจาก PC ย่อส่วนลงมือถือแล้ว !!

ออกเรือได้ !! World of Warships Blitz เกมเรือรบชื่อดังจาก PC ย่อส่วนลงมือถือแล้ว !!